Arp Schnitger Gesellschaft

In 1998 was het 350 jaar geleden dat Arp Schnitger werd geboren in Schmalenfleth bij Brake. Dit feit was de aanleiding voor tal van plaatsen met en Schnitger-orgel in Noord-Duitsland en Noord-nederland voor het organiseren van allerlei activiteiten. Bijvoorbeeld in Hamburg, Stade, Cappel, Dedesdorf, Groningen en Alkmaar, maar natuurlijk ook in Golzwarden (Brake), waar Arp Schnitger op 9 juli 1648 werd gedoopt en waar nu een bronzen plaqette naast het kerkportaal herinnert aan deze grote kunstenaar. De voorbereidingen voor het 350-jaar-feest in 1998 werden geleid door Herbert Meier (Brake) van de werkgroep "Arp Schnitger". Deze werkgroep werkte nauw samen met werkgroepen in Hamburg, Neuenfelde, Stade, Cappel en Dedesdorf. Vanuit de werkgroep "Arp Schnitger" ontstond het plan om een vereniging op te richten. Intussen is de "Arp Schnitger Gesellschaft" als vereniging officieel geregistreerd. Bestuur en adviesraad willen, samen met liefst zoveel mogelijk Arp Schnitger-vrienden en orgelmuziekliefhebbers, de 30 instrumenten, die nog van Arp Schnitger zijn bewaard, in stand houden en gebruiken.

De "Arp Schnitger Gesellschaft", wil samen met de vrienden in Nederland, alles in het werk stellen om de orgels van Arp Schnitger als geheel als wereld-cultuurgoed geaccepteerd te krijgen.

Concrete projecten van de vereniging zullen samen met de adviesraad worden uitgewerkt. De "Arp Schnitger Gesellschaft" zal contact zoeken met de plaatsen in binnen- en buitenland, waar orgels van Arp Schnitger zijn te vinden zijn om een vorm van samenwerking te bereiken. De "Arp Schnitger Gesellschaft" wil in een jaarlijkse of twee-jaarlijkse cyclus bij een te organiseren concert op een Schnitger-orgel een prijs uitreiken aan een jonge begaafde orgelbouwer of organist. Aan deze prijs is een behoorlijk bedrag gekoppeld. Ook zal de "Arp Schnitger Gesellschaft" proberen te komen tot een herzien en bijgewerkte heruitgave van het boek van Gustav Fock "Arp Schnitger und seine Schule", (1974, Bärenreiter) uit de zeventiger jaren.

Organisatie van de "Arp Schnitger Gesellschaft e.V."